Museoajoneuvo

Millainen on museoajoneuvo

Ajoneuvon on oltava vähintään 30 vuotta vanha ja sille on tehty museoajoneuvotarkastus. Museoajoneuvotarkastuksia tekevät yhdistyksemme museoajoneuvotarkastajat, jotka hyväksytyn tarkastuksen jälkeen antavat ajoneuvosta todistuksen museoajoneuvokelpoisuudesta. Tämän jälkeen katsastustoimipaikka voi rekisteröidä ajoneuvon museoajoneuvoksi.

(Ajoneuvolaki, luku 2, 24. §): Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksymä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti. Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkempia ohjeita 1. momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä ja menettelystä hyväksyttäessä ajoneuvo museoajoneuvoksi.

Mitä museoajoneuvolta vaaditaan

30 vuoden iän lisäksi ajoneuvon pitää olla kunnoltaan mahdollisimman alkuperäinen tai asian mukaisesti entisöity. Alkuperäiskunto tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on rakenteeltaan ja ulkoasultaan yksityiskohtia myöten mahdollisimman alkuperäinen eli sellainen, kuin se valmistuslinjalta tullessaan on ollut. Ajoneuvossa voi olla aikakauden lisävarusteita.

Ajoneuvon rakenteiden, kuten korin, moottoritilan ja tavaratilan tulee olla siistejä. Maalausten ja muiden pintakäsittelyjen tulee olla mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa. Verhoilu- ja sisustusmateriaalien (esim. kori ja tavaratila) tulee olla puhtaita ja ehjiä. Museoajoneuvossa ei saa olla ruostevaurioita.

Entistäminen tarkoittaa yleensä täydellistä ajoneuvon rakenteiden kunnostustyötä. Entisöinnin tuloksena ajoneuvo vastaa mahdollisimman tarkoin alkuperäistä mallia rakenteeltaan ja ulkoasultaan.

Museoajoneuvoon saa asentaa hyväksyttyjä liikenneturvallisuutta parantavia laitteita (esim. turvavyöt, suuntavalot, nastarenkaat, heijastimet, jne.).

Yhdistyksemme jäsenet ja museoajoneuvotarkastajat neuvovat tarvittaessa. Vinkkejä ajoneuvon kunnostukseen saa myös yhdistyksemme tilaisuuksissa.

Lista SAHK ry:n museoajoneuvotarkastajista

Museoajoneuvotarkastus

Ajoneuvon täyttäessä museoajoneuvoksi hyväksymisen vaatimustason, sille voi varata museoajoneuvotarkastuksen. Yhdistyksemme museoajoneuvotarkastajat tekevät tarkastuksen ja kirjoittavat museoajoneuvotodistuksen. Tarkastuksen jälkeen katsastustoimipaikka voi rekisteröidä ajoneuvon museoajoneuvoksi.
Samalla ajoneuvon omistaja sitoutuu ottamaan liikennevakuutukseksi museoajoneuvovakuutuksen, jolla ajoneuvon käyttö on rajattu korkeintaan 30 päivään vuodessa.

Museoajoneuvotarkastuksessa tarvittava aineisto:
• Rekisteriotteen tekninen osa tai vastaava vanha rekisteriote.
• Teknisiä tietoja sisältävää kirjallisuutta (omistajan käsikirja, korjaamokäsikirja, varaosakirja tai muita ajoneuvoa käsitteleviä teoksia) Erityisesti harvinaisen ajoneuvon omistajan on varauduttava esittämään tiedot siitä, millainen ajoneuvon tulisi olla.

Jos ajoneuvo ei ole ollut aikaisemmin Suomessa rekisterissä, tarvitaan seuraavat:
• Ulkomainen rekisteröintitodistus (rekisteriote) ja selvitys omistusoikeudesta
• Tullaustodistus, jos ajoneuvo tuodaan EU-maiden ulkopuolelta

Kuvaus ajoneuvon historiasta

Ajoneuvon historiatiedoista kirjoitetaan lyhyt (muutaman rivin) selvitys, josta selviää ajoneuvon omistussuhteet, ajoneuvon entisöintivaiheet, ajoneuvon erityispiirteet yms.

Museoajoneuvolausunnon kuvat ajoneuvosta

Museoajoneuvolausuntoa ja arkistointia varten tarvitaan ajoneuvosta neljä kappaletta samanlaisia valokuvia.

Kuva otetaan etuviistosta, auton vasemmalta puolelta, jolloin keulan koko on välillä 1/3 maksimissaan 1/2 (katso vieressä oleva malli). Auton tulisi täyttää suurin osa kuva-alasta. Kuvan taustan tulisi olla mahdollisimman tasainen ja rauhallinen, sekä väritykseltään sellainen, että auto siitä hyvin erottuu. Kuvissa ei saa näkyä henkilöitä tai muita häiriötekijöitä.

Lomakkeen ruutukoko kuvia varten on 10 x 15 cm. Kuvista valmistetaan niin sanottuja kymppikuvia (koko 10 x 15 cm). Kuvat tulee ottaa sen verran kaukaa, että ajoneuvo mahtuu kokonaisuudessaan kuvaan. Kuvassa ei saa olla henkilöitä eikä muita ajoneuvoja, huomioi myös taustan väritys. Kuvat on tulostettava valokuvauspaperille.

Lausunto vahvistetaan sekä tarkastajan että omistajan allekirjoituksilla.

Esimerkki museoajoneuvotodistuksesta

Museoajoneuvoksi rekisteröinti

Museoajoneuvo rekisteröidään katsastustoimipaikalla ja rekisteröinnin yhteydessä vaaditaan museoajoneuvolausunto.

Museoajoneuvoon tehdään:
rekisteröintikatsastus museoajoneuvoksi, jos ajoneuvo ei ole rekisterissä
tai muutoskatsastus, jos rekisterissä oleva ajoneuvo rekisteröidään museoajoneuvoksi

Museoajoneuvoksi hyväksytylle ajoneuvolle on saatavissa M-alkuisia mustapohjaisia rekisterikilpiä ns. museoajoneuvokilpiä. Ajoneuvoon voi tilata myös siinä aiemmin käytössä olleen rekisteritunnuksen, jos se on vapaana. Aiemmin käytössä olleiden rekisterikilpien hinta on sama kuin normaalien kilpien hinta. Erityismaksusta voi tilata minkä tahansa vapaana olevan rekisteritunnuksen.

Museoajoneuvojen erityisehtoja:
• Museoajoneuvoksi rekisteröidystä ajoneuvolla ei ole vuotuista ajoneuvoveroa.
• Museoajoneuvoilla ei ole talvirengaspakkoa.
• Museoajoneuvojen katsastus on 4 vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä.
• Museoajoneuvoa saa käyttää vain 30 päivänä vuodessa. Se ei ole tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön eikä sitä saa käyttää luvanvaraiseen liikennöintiin.
• Museoajoneuvoon ei saa tehdä muutoksia ja se on pidettävä museoajoneuvolta vaadittavassa kunnossa.

Museoajoneuvo voidaan hylätä määräaikaiskatsastuksessa, jos ajoneuvon rakennetta on muutettu tai se ei vastaa kunnoltaan museoajoneuvolle asetettuja vaatimuksia.